1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Mental imgeleme nedir?

Mental İmgeleme (Mental Imagery) Carpenter 1894 yılında yayınladığı çalışmasında Psikonöromuskuler Kuram olarak adlandırılan berrak olarak imgelenen görüntülerin, olayların ve davranışların, gerçeğine benzer olarak nöromuskuler yanıtlar meydana getireceğini ileri sürmektedir. -Sembolik Kuram -Dikkat-Uyarılmışlık Yapısı Kuramı (Weinberg ve Gould, 1995) -Paivio Kuramı (Paivio, 1985) -Motivasyonel Genel İmgeleme(Hall ve ark., 1998 Mental imgeleme nedir? İmgeleme, yapılacak olan hareketin uygulaması olmaksızın

Diz Eklemi Fonksiyonel Anatomisi

Diz Eklemi Diz eklemi insan vücudundaki en büyük ve karmaşık eklemdir. Diz eklemi patella, distal femur, proksimal tibia gibi kemik yapıların yanı sıra bağlar gibi bunlara eşlik eden yumuşak doku yapılarından oluşur. Diz ekleminin genellikle tibiofemoral ve patellofemoral eklemler olmak üzere iki ayrı eklemden oluştuğu kabul edilmektedir.   Diz Ekleminin Açıları Femurun anatomik ekseni